Meil on pikaajalised kogemused teede ja platside rajamisel ja hooldamises. Teostame ka erinevate välistrasside ehitus- ja liitumistöid. Seega usaldage ka oma vee-, sadevee-, drenaaži- ja kanalisatsioonitorustike ehitus- ja remonttööd meile. Omame selleks pikaajalist kogemustepagasit ning vajalikku tehnikat. Selle kõige kaasabil julgeme garanteerida alati kvaliteetse ja kiire töö.

Teostame töid nii eraisikutele kui ka firmadele. Meie osalusel on näiteks tänaseks kaasajastatud mitmed Paide linna platsid ja tänavad. Tänu professionaalsele meeskonnale ja masinatele suudame pakkuda head kvaliteeti ja erinevaid lahendusi ning seda kõike mõistliku hinnaga.

Pakume järgmiseid teede ja platsidega seotud teenuseid:

  • Teede ja platside rajamine ja hooldus, soovi korral aitame ka sobivate tänavakivide ja muude materjalide valikul
  • Teekraavide, kraavide ja süvendite kaevamine
  • Kraavide puhastamine võsast ja setetest
  • Kaevetööde tagajärgede likvideerimine
  • Asfalteerimis- ja betoonkivitööd aluste ehitusega
  • Asfaldi parandamine nii talvel kui ka suvel
  • Kaevetöödega eemaldatud asfaltkatte taastamine
  • Killustik, freesasfalt- ja liivaluste ehitamine ning tihendamine selle nõutud tihedusele

Vastavaid teenuseid pakume hinnapakkumise alusel, kuna teenuste lõplik maksumus sõltub paljuski töö iseloomust, materjalide valikust, pinnasest ja algse katte taastamise vajadusest. Võtke meiega julgesti ühendust ja küsige hinnapakkumist!