Aitame Teid rõõmuga Teie suvistes ja talvistes teede ja platside hooldustöödes. Samuti pakume abi kõikvõimalikes haljastuprojektides. Omame selleks vajalikke oskusi ja tehnikat, millega saavutame silmale ilusa ja kvaliteetselt viimistletud tulemuse. Pakutavate teenuste valikuga tutvuge palun allpool.

Suvine haljastustöö ja teehoole
Pakume haljastusega ning väliterritooriumi korrashoiu- ja hooldusega seotud töid nii eraklientidele kui ka ettevõtetele ja riigiasutustele.

Suveperioodil pakume järgmiseid teenuseid:

 • Muruplatside, parkide ja aedade rajamine ja hooldus
 • Hauaplatside kujundamine ja hooldus
 • Spordirajatiste haljasalade rajamine
 • Teede, tänavate ja platside mehhaniseeritud koristus
 • Kojameheteenus
 • Muru niitmine
 • Heina ja võsa niitmine ja trimmerdamine
 • Heki pügamine
 • Teeäärsete ja ohtlike puude langetamine
 • Teekatte aukude parandamine
 • Puistematerjali vedu ja paigaldus teedele
 • Laadimis- ja kaevetööd

Talvine lumekoristus
Talveperioodil pakume Järvamaa piires järgmiseid lumekoristusega seotud teenuseid:

 • Lumekoristus katustelt
 • Jääpurikate eemaldamine katuseräästalt
 • Lumekoristus hoovidest, parklatest, auto- ja kõnniteedelt
 • Lume äravedu
 • Libedusetõrje graniitkillustikuga